Lighting from the Darkness

El arte de pintar con la luz

"Il·luminació des de la foscor" és el resultat d'un viatge al cor de la foscor, un viatge d'introspecció.

Ensenyo la meva foscor, les meves ombres, les meves pors, les meves fantasies, el meu subconscient...

ca-COMENTARIOS

2021-01-28

Un poeta chino, Su Dongpo, escribió sobre un colega suyo: "La poesía de Wang Wei es pintura; la pintura de Wang Wei es poesía".